Digitální trezor

Bezpečnost dat je prioritou, proto používáme řadu bezpečnostních prvků:

1. do účtu se nelze přihlásit přes služby třetích stran, např. přes Gmail nebo Facebook

2. přístup k účtu je zajištěn kombinací emailu a unikátního hesla

3. volitelně můžete používat dvoufázové ověření (důrazně doporučujeme)

4. komunikace mezi uživatelem a systémem je šifrovaná

5. soubory jsou šifrovány

6. servery jsou umístěny v České republice

7. bezpečnostně ověřeno penetračním testem (dle standardu OWASP TOP 10 a dalších) od společnosti COM PLUS Závěrečná zpráva penetračního testu

8 . účet Informato nelze přímo propojit s žádnou další službou ani vkládat fukční odkazy na weby třetích stran

Informato je Váš trezor, který slouží k uchování digitálního dědictví.