O službě

Každý z nás má někde napsáno nebo jen uloženo v hlavě mnoho věcí, které potřebujeme k běžnému životu.

Co ale v případě nepředvídatelné události?

Jak se tyto informace dozvědí příbuzní, přátelé, kolegové a další?
Od toho je tady služba Informato. Všechny důležité informace máte na jednom místě a můžete je kdykoliv spravovat. S nikým nic ale nesdílíte, Informato není sociální síť.

Pokud nastane nepředvídatelná událost
(úmrtí, zmizení, zbavení svéprávnosti, neschopnost komunikace při vážných onemocněních), pak se tyto informace dostanou k vámi určeným lidem pouze právě v případě, že je nebudete schopni již sami předat. Vaše digitální dědictví tak zůstane zachováno.

Přístup k informacím ale můžete umožnit také sami
po uplynutí určité doby. Tuto možnost využijí zejména cestovatelé do nepřístupných a nebezpečných míst, pracovníci v rizikových zemích, vojáci a lékaři na misích apod.

Služba je také určená pro zájmové organizace, spolky, sdružení i firmy.
Všechno není vždy někam zapsáno, a přesto jsou tyto nepsané informace důležité. Když pak dojde ke změně ve vedení, jsou nástupci vystaveni složitým situacím. Tomu je možné předejít.

Informato znamená klid, jistotu a dobrý pocit, že se nic důležitého neztratí.

Informato je Váš digitální trezor.