Obchodní podmínky

Děkujeme vám za používání našich služeb s názvem Informato (dále jen „služby“). Užíváním služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Prosíme, přečtěte si je pečlivě.

Při používání našich služeb se musíte řídit těmito zásady:

  • nesmíte tyto služby zneužívat
  • smíte je využívat jen v mezích právních předpisů
  • používáním služeb nezískáváte žádná práva duševního vlastnictví
  • nesmíte používat logo ani značku našich služeb bez písemného povolení

K použití našich služeb je nutné, abyste si vytvořili účet ve službě Informato. Pro zajištění bezpečnosti nikomu neprozrazujte vaše přístupové údaje k tomuto účtu. Pokud tak učiníte, neneseme žádnou odpovědnost za zneužití vašich uložených informací.

V účtu si budete moci ukládat/nahrávat informace podle vlastního uvážení. Jejich obsah chráníme, takže k nim nemají přístup třetí osoby. Jako provozovatel služby neneseme odpovědnost za uložený obsah. Po otevření účtu dle specifických podmínek (viz dále) budou mít k informacím (uloženým zprávám) selektivně přístup osoby, které uvedete ve vašich kontaktech. Při vkládání informací proto dobře zvažte, komu budou tyto informace po otevření účtu zpřístupněny.

V účtu si musíte nastavit tzv. primární kontakt. Primární kontakt je osoba, která dostane informaci o zřízení účtu. Tato osoba bude mít zároveň možnost vás kontaktovat v případě nepotvrzené aktivity ještě před otevřením účtu podle specifických podmínek. Žádná další práva však tato osoba nemá. Nemůže tedy pracovat s účtem ani vidět informace kromě těch, které jsou určeny této osobě.

Otevření účtu znamená, že všem kontaktům, které máte ve svém účtu bude umožněno nahlédnout k těm informacím (uloženým zprávám), ke kterým jste jim udělili přístup. Otevření účtu je možné pouze v těchto případech:

1. vlastník účtu opakovaně nepotvrdil pravidelnou aktivitu prostřednictvím emailu

2. vlastník účtu si nastavil datum, kdy má být jeho účet automaticky otevřen

Používání našich služeb si musíte předplatit na vybrané období. Pokud po skončení tohoto období nebudete mít zájem o jeho prodloužení, budou vaše data smazána.

Váš účet ve službě můžete kdykoliv zrušit. V takovém případě se již zaplacené předplatné nevrací a veškeré uložené zprávy i kontakty budou smazány.

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu. V této se k ničemu nezavazujeme.

Tyto obchodní podmínky, jakož vztahy související s poskytováním našich služeb se řídí českým právem. Při užívání služby nesmíte zároveň porušovat zákony země, ve které se nacházíte.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s poskytováním našich služeb budou rozhodovány příslušnými soudy v České republice.

Jako firma založená na území Evropské unie dodržujeme veškerá nařízení Evropské unie a zákony České republiky týkající se ochrany osobních dat a poskytujeme svým zákazníků jistotu a klid. Tyto výhody mají všichni naši zákazníci bez ohledu na to, ve které zemi se nachází.

Vážíme si našich zákazníků, chováme se vždy transparentně, neskrýváme svoje kontakty, proto nemusíte mít o svá data žádné obavy a v případě dotazů jsme vám k dispozici.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2021. Společnost JPD Agency si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.